Centraal punt voor ondersteuning bij wonen, welzijn en zorg
 • Pleegzorg voor een gehandicapt kind

  Als een kind met een beperking niet thuis kan wonen, zijn er verschillende mogelijkheden. Het kind kan naar een speciale woonvoorziening, maar het kan ook naar een pleeggezin. Er zijn allerlei redenen waarom mensen graag een pleegkind in huis nemen: ze vinden het belangrijk om iets te betekenen voor andere mensen of ze zijn zelf pleegkind geweest.

  Op de site van de William Schrikker Groep staat wat er bij komt kijken als u pleegouder wilt worden. U kunt zich via deze site aanmelden. Soms is een aanpassing van uw woning nodig. Vaak worden er extra eisen aan u als opvoeder gesteld. Bij de opvoeding van uw pleegkind krijgt u hulp van de William Schrikker Groep.

  Soms is pleegzorg nodig voor een korte tijd. Het pleegkind komt bijvoorbeeld alleen bij u in het weekend of in de vakantie. Maar pleegzorg kan ook voor langere tijd zijn. Het kind blijft dan tot zijn achttiende (als het meerderjarig is) bij u in huis.

  U en uw partner hebben bij pleegzorg recht op pleegzorgverlof. U krijgt ook een pleegzorgvergoeding. Informatie krijgt u bij de William Schrikker Groep.

  Pleegzorg is iets anders dan adoptie. Een pleegkind wordt nooit uw eigen kind. Bij pleegzorg blijft er altijd contact met de biologische ouder(s) van het kind.